Projektni tim pokrenuo je novu mrežnu stranicu Jean Monnet projekta ‘Javne politike Europske unije i platformizacija kulturnog i audiovizualnog sektora’ – platEU. Na projektnoj mrežnoj stranici mogu se naći sve potrebne informacije o projektu, njegovim istraživačkim i ostalim aktivnostima, projektnom timu te vanjskim suradnicama i suradnicima. Uz vijesti o platEU aktivnostima i rezultatima, na mrežnoj stranici biti će objavljivani i osvrti i informacije o aktualnostima koje su vezane uz temu platformizacije kulturnog i AV sektora u Hrvatskoj, Europi i svijetu.

POVEZNICA:

Mrežnu stranicu projekta možete naći na sljedećoj adresi: https://plateu.irmo.hr/

Share:
Skip to content