Završen je dvogodišnji Erasmus+ Jean Monnet projekt „Javne politike Europske unije i platformizacija kulturnog i audiovizualnog sektora – platEU“ (2020.-2022.) kojeg je koordinirao Odjel za kulturu i komunikacije Instituta za razvoj i međunarodne odnose. Glavni cilj projekta bio je promicati raspravu i refleksiju o javnim politikama EU-a vezano uz  internetske platforme koje utječu na kulturni i audio-vizualni sektor u Europi. Projekt je služio kao interdisciplinarna platforma koja je pridonijela unaprjeđenju znanja i otvaranju rasprava o javno-političkim procesima EU-a koji se odnose na platformizaciju kulturnih i audio-vizualnih sektora između različitih dionika te je stvorio sinergiju između nacionalnih i EU dionika u domeni kulturnog i audio-vizualnog sektora. Sve planirane projektne aktivnosti su realizirane, a ostvarene su i dodatne aktivnosti i suradnja – organizirano je sedam događanja (okrugli stolovi, predavanja i poslijediplomski tečaj), objavljeno je šest platEU osvrta i platEU knjižnica, te je pripremljen posebni broj časopisa ‘Medijske studije’. Ovim putem želimo zahvaliti svim našim suradnicima i partnerima na projektu na njihovom radu jer bez njih ne bi bio moguć uspješan završetak platEU projekta.

POVEZNICA:

Više o finalnim rezultatima projekta na platEU mrežnoj stranici: https://plateu.irmo.hr/zavrsetak-plateu-projekta/

Share:
Skip to content