Pokrenuta je nova mrežna stranica Jean Monnet projekta ‘EU kompetencije i nacionalne kulturne politike: kritički dijalozi / CULPOL’ (culpol.irmo.hr). Web stranica uključuje informacije o projektu, projektnim partnerima, istraživanjima, aktivnostima i događanjima, te ima za cilj pružiti sve potrebne informacije o projektu široj i specijaliziranoj javnosti. Kako bi se doprinijelo većem utjecaju na širu zainteresiranu publiku, objavljeni materijali će biti dostupni za preuzimanje i daljnju diseminaciju.

logo
Share:
Skip to content