IRMO je 15. i 16. lipnja bio domaćin partnerskog sastanka u okviru projekta ENDURE – Inequalities, Community Resilience and New Governance Modalities in a Post-Pandemic World. Projekt ENDURE je usmjeren na odgovore upravljačkih struktura  na pandemiju virusa Covid-19 i učinke demobilizacije ekonomskih aktivnosti, politika i društava (lockdowns), kao i pojavu novih oblika mobilizacije, s vrlo različitim ideološkim okvirima koji su se pojavili kao reakcije na globalnu  kontrolu pandemije i nacionalna zaključavanja (lockdown). Rasprava na ovom godišnjem sastanku je bila usredotočena na napredak istraživanja i komparativnu analizu situacije u Brazilu, Njemačkoj, Kolumbiji, Ujedinjenom Kraljevstvu, Kanadi, Finskoj, SAD-u, Hrvatskoj, Poljskoj, Rumunjskoj i Turskoj. Istraživanja  koriste metodologiju koja se oslanja na povijesne, sociološke, političke znanosti, medijske studije i kulturološka istraživanja kako bi se ispitalo kako (de)mobilizacija pod vodstvom države utječe na stvaranje nejednakosti, te kakvi su izgledi za veću pravednost u post-pandemijskom kontekstu. Projekt je financiran putem Trans-Atlantic Platform (T-AP) Recovery, Renewal And Resilience Call od strane sljedećih organizacija: DFG (Njemačka), FAPESP (Brazil), AKA (Finska), HRZZ (Hrvatska), MINCIENCIAS (Kolumbija), NCN (Poljska), NSF (SAD), SSHRC (Kanada) i UKRI-ESRC (UK).

Share:
Skip to content