Poništava se javni natječaj za izbor doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta sukladno uvjetima Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ), znanstveno područje društvenih znanosti u Odjelu za međunarodne gospodarske i političke odnose – 1 izvršitelj

Share:
Skip to content