Institut za razvoj i međunarodne odnose i Sveučilište Niccolò Cusano, Italija, potpisali su Sporazum o suradnji. Svrha ovoga Sporazuma je unaprijediti suradnju u znanstvenim istraživanjima i razmjenu stručnjaka ove dvije znanstvene institucije.

Što se tiče istraživačke suradnje obje institucije predlagati će planove istraživanja u svrhu primjene tehnika analize kvalitativnih i kvantitativnih podataka povezanih s turizmom, industrijom pružanja usluga i održivim razvojem. U tom smislu uznastojat će širiti primarni istraživački i terenski rad u svojim zemljama usmjeren na dionike turističkog sektora, a rezultati zajedničkih istraživanja planiraju se zajednički objavljivati u relevantnim znanstvenim časopisima i predstavljati na konferencijama.

Vezano za razmjenu stručnjaka, obje institucije, prema mogućnostima,  razmjenjivat će svoje znanstvenike, kao i studente, odnosno doktorande u svrhu stjecanja novih znanja i usavršavanja, sudjelovanja u zajedničkim projektima, stjecanja znanstvene prakse i drugome.

Osim spomenute suradnje, namjeravaju se proširivati, unaprjeđivati i razmjenjivati znanja, poticati zajednička istraživanja, razmjenjivati iskustva znanstvenika, praktičara i donositelja odluka, širiti informacije o mogućnostima objavljivanja zajedničkih znanstvenih i stručnih rukopisa kao i drugih publikacija, predviđena su zajednička sudjelovanja na znanstvenim konferencijama, stručnim skupovima, okruglim stolovima i radionicama, te prijavljivanje zajedničkih međunarodnih znanstvenih projekata.

Operativni koordinatori suradnje su dr. sc. Damir Demonja, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju s Instituta za razvoj i međunarodne odnose, IRMO, iz Zagreba, e-mail: ddemonja@irmo.hr, i prof. dr. Marco Valeri, viši predavač upravljanja organiziranjem i znanjem sa Sveučilišta Niccolò Cusano iz Italije, e-mail: marco.valeri@unicusano.it.

Share:
Skip to content