Dr. sc. Daniela Angelina Jelinčić, znanstvena savjetnica u trajnom zvanju iz Odjela za kulturu i komunikacije objavila je prethodno priopćenje pod naslovom „Indicators for Cultural and Creative Industries’ Impact Assessment on Cultural Heritage and Tourism“ u časopisu Sustainability. Rad je objavljen u posebnom izdanju naslova  A European Perspective on Cultural Heritage as a Driver for Sustainable Development and Regional Resilience. Časopis je indeksiran u CC, WoS i SCOPUS bazama.

Sažetak:

Kulturna baština znatno utječe na regionalni razvoj. Praksa je pokazala da prvo treba osigurati održivost samih lokaliteta baštine, a turističke aktivnosti koje se generiraju na tim lokalitetima treba preispitati jer su trenutni modeli pretjeranog razvoja turizma neodrživi. Pretpostavka je da kulturne/kreativne industrije (KKI) mogu biti moćan alat za osiguranje održivosti baštine, kao i za održivi turizam doživljaja. Kako bi se potaknuo regionalni razvoj, javne politike  često uvode posebne mjere temeljene na KKI, ali se rezultati intervencija kroz javne politike rijetko prate. Njihovu učinkovitost moguće je mjeriti pomoću unaprijed postavljenih pokazatelja. Istraživačke studije, međutim, koje su usmjerene na takve pokazatelje su rijetke. Ovo prethodno priopćenje pruža mogući konceptualni okvir uz konkretne pokazatelje za procjenu utjecaja sektora kulturnih/kreativnih industrija na kulturnu baštinu i održivi turizam doživljaja na razini javnih politika odnosno na razini projekta. Metodologija korištena pri kreiranju skupova pokazatelja uključila je desk research i brainstorming, što je rezultiralo alatom koji je moguće dalje testirati i koristiti u praksi.

 

Share:
Skip to content