Dr. sc. Daniela Angelina Jelinčić, znanstvena savjetnica u trajnom zvanju iz Odjela za kulturu i komunikacije i Karla Jelinčić, neovisna istraživačica objavile su izvorni znanstveni rad pod naslovom „Surprise me Softly: The Element of Surprise in Designing Museum Experiences“ u časopisu Muzeológia a kultúrne dedičstvo (Museology and Cultural Heritage). Rad je jedan od rezultata istraživanja koje je dr. sc. Daniela Angelina Jelinčić provodila tijekom 2019.-2020. godine, a u okviru Fulbright stipendije na University of Georgia, Athens, USA. Časopis je indeksiran u bazama Emerging Sources Citation Index (ESCI) i Scopus s čimbenicima odjeka u prvom (Q1) kvartilu (muzeologija).

Sažetak:

Stvaranje doživljaja tema je o kojoj se danas često raspravlja. Muzeji koriste doživljaje kako bi angažirali svoje posjetitelje, a kulturni „alati“ su posebno pogodni za tu svrhu. Vizualna umjetnost i glazba posebno su učinkovite u izazivanju emocija posjetitelja. Međutim, niz je vizualnih i akustičnih elemenata koji utječu na ponašanje muzejskih posjetitelja. Razumijevanje načina na koje ljudski mozak obrađuje informacije osnova je za unaprjeđivanje načela stvaranja doživljaja. Ovo se istraživanje fokusira na emociju iznenađenja, koja se smatra posebno učinkovitom za privlačenje pozornosti posjetitelja, pruža značenje i utječe na pamćenje. Metodologija je uključivala praćenje psihofizioloških odgovora i samo-procjene radi procjene reakcija sudionika istraživanja na vizualne/akustične podražaje. Cilj je bio potvrditi/otkriti vrste osjetilnih podražaja koji generiraju emociju iznenađenja, kako bi se utvrdilo imaju li sudionici slične reakcije na podražaje i jesu li samo-procjene pojedinaca usklađene s njihovim psihofiziološkim reakcijama. Rezultati su pokazali da su glazbeni podražaji učinkovitiji od podražaja vizualne umjetnosti u izazivanju iznenađenja. Iako studija nije pokazala jasne naznake da vizualni znakovi utječu na iznenađenje, čini se da glazbeni elementi, poput naglih tonova, velike varijacije u visini tona, više harmonije, usporeni tempo s naglim prekidom i nagle promjene glasnoće, imaju važnu ulogu. Ostali elementi, poput ljestvice, 4/4 metra, boje zvuka i dijatonske harmonije također imaju utjecaj na izazivanje iznenađenja. Ti rezultati mogu imati važne implikacije na oblikovanje muzejskih doživljaja.

Share:
Skip to content