IRMO Brief 10/2020 (listopad 2020. g.) autora Sandra Knezovića, bavi se izazovima s kojim se suočava Schengen zona u doba COVID-19  krize. Ova pandemija predstavlja značajan teret za EU i njezine zemlje članice te ih prisiljava da uvode razne restriktivne mjere u naporima za suzbijanje širenja virusa. Složena procedura donošenja odluka unutar EU i divergentni nacionalni pristupi ovom izazovu dodatno kompliciraju napore za definiranjem zajedničkog EU pristupa ovom epidemiološkom izazovu. Autor nastoji ponuditi kritičku analizu kapaciteta EU i njezinih zemalja članica za suočavanje s ovim izazovom te funkcionalne preporuke za nadolazeći period.

*Slika: ETIAS – European Travel Information and Authorisation System

Share:
Skip to content