IRMO Brief 3/2024 autorice Snježane Gregurović, bavi se migracijama i integracijom migranata u Europskoj uniji. U posljednjem desetljeću države Europske unije suočene su s rastućim priljevom migranata, uključujući osobe koje traže međunarodnu zaštitu, izbjeglice i ekonomske migrante. Suočavanje s migracijskim pritiskom složen je izazov koji zahtijeva suradnju i koordinirane napore među državama članicama EU-a. To uključuje osiguravanje učinkovite granične kontrole, upravljanje procesima azila i rješavanje društvenih, ekonomskih i političkih implikacija migracija. Međutim, ni nakon Štokholmskog programa iz 2009. godine, donesenog za razdoblje od 2010. do 2014., EU nije bio u mogućnosti ponuditi rješenje za uspostavu zajedničkog postupka azila i mehanizama solidarnosti. Autorica također analizira kako će Novi pakt o migraciji i azilu, uveden 2020. godine, te sporazum o reformi regulative za azil i migracije usvojen 2023. godine, ispraviti nedostatke Dublinske uredbe.

Share:
Skip to content