Dana 6.5.2022. u sklopu projekta ForHeritage: Excellence in heritage management in central Europe / Izvrsnost u upravljanju baštinom u srednjoj Europi održana je online radionica za stručnjake iz područja baštine odnosno javnu upravu.

Radionicu je organizirao i proveo Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) kao jedan od projektnih partnera, u suradnji s Gradom Rijeka, a ciljevi radionice bili su predstavljanje novih spoznaja o financiranju i integriranom upravljanju baštinom.

Na radionici su predstavljeni priručnici izrađeni u okviru projekta, s temama sudioničkog upravljanja baštinom, inovativnih financijskih instrumenata, javno-privatne suradnje, procjene učinaka baštine, obuke za upravljanje baštinom, te iskustva pilot projekata.

Uz navedeno, na radionici su posebno predstavljeni novi financijski instrumenti s obzirom da je financiranje baštine uvijek aktualna tema. Također, predstavljen je riječki Kompleks Benčić kao inovativni model upravljanja kulturnim dobrima, koji uključuje 4 različite ustanove.

Na radionici je bilo 37 sudionika, predstavnika lokalnih, regionalnih i nacionalnih tijela odnosno ustanova, privatnog sektora, udruga, poslovnih centara i pojedinaca. U aktivnoj raspravi istakle su se teme kao što su potreba integriranog upravljanja, izazovi vezani za kulturni turizam, zakonske prepreke inovativnim modelima upravljanja, interes za većim znanjima u području javno-privatnog i javno-civilnog partnerstva te potreba refleksije samog sektora kulturne baštine u smislu volje za inoviranjem i vlastitim dokapacitiranjem. Evaluacija radionice pokazala je visoki stupanj zadovoljstva sudionika i preporuku za češćom organizacijom radionica i širenja znanja temeljenog na rezultatima istraživanja Instituta za razvoj i međunarodne odnose.

POVEZNICE:

 

  • Pojedini priručnici mogu se preuzeti na sljedećim stranicama:
    1. Kako uključiti javnost? Dobro/sudioničko upravljanje kulturnom baštinom: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/D.T1.2.1-GG-and-PG-HR.pdf
    2. Financijski instrumenti i inovativni načini financiranja kulturne baštine: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/D.T1.2.4-Financial-instruments-HR.pdf
    3. Korištenje pristupa javno-privatne suradnje u revitalizaciji kulturne baštine: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/D.T1.2.3-PPC-HR.pdf
    4. Procjena učinka projekata kulturne baštine: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/D.T1.2.6-Impact-assessment-HR.pdf
    5. Pilot projekti: Prijenosni elementi pilot projekata revitalizacije kulturne baštine: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/D.T1.2.2-Pilot-projects-HR.pdf
    6. Kako organizirati uspješnu obuku za poboljšanje upravljanja u području kulturne baštine: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/D.T1.2.5-CH-Training-HR.pdf
Share:
Skip to content