Tatjana Gredičak* i Damir Demonja u tekstu za IRMO Aktualno objektivno i argumentirano analiziraju ulogu  kapacitiranosti ljudskih potencijala u planiranju i upravljanju turističkom politikom i projektima u Republici Hrvatskoj. U tekstu su navedeni i neki od aktualnih primjera upravljanja prioritetnim mjerama turističke politike i projektima proizašlim iz programskih dokumenta u proteklom razdoblju, a koji potvrđuju sve navedene teze u tekstu.

Također, u tekstu se aktualiziraju i zaključci Vrednovanja u tijeku provedbe Strategije razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020., koju je proveo Institut za razvoj i međunarodne odnose, IRMO, Zagreb. U vrednovanju je između ostaloga, navedeno kako su ključni razlozi zbog kojih se u proteklom razdoblju nisu realizirali strateški ciljevi i provela većina planiranih mjera definiranih Strategijom: niska razinu stručnosti i kompetencija određenih službenica/ka na provedbi mjera turističke politike; nedovoljno angažirani ključni dionici te nedovoljna i/ili neadekvatna međuresorna suradnja u okviru provedbe pojedinih prioritetnih mjera turističke politike definiranih Strategijom.

S obzirom na aktualnu situaciju i usmjerenost na izvore sredstava iz fondova Europske unije, kao jedne od poluga za prevladavanje krize izazvane pandemijom COVID-19, iz navedenih primjera u tekstu, posebno je istaknuta tema neophodnog jačanja kapaciteta za upravljanje turističkom politikom na razini Sektora za strateško planiranje i provedbu programa i projekata Europske unije. Uz to potrevno je jačati financije, proračun i ljudske potencijale; unaprijediti hotelsko turističku ponudu te poticati investicije u posebne oblike turizma, u ovom primjeru u resornom ministarstvu nadležnom za turizam.

U tekstu je posebno istaknuto, kako je Vlada Republike Hrvatske, Nacionalnim programom reformi 2019. godine, provela sustavnu zakonodavnu i institucionalnu reformu sustava strateškog planiranja i upravljanja razvojem s ciljem povećanja kvalitete formuliranja javnih politika i kvalitetnog usmjeravanja investicija iz fondova Europske unije, radi društvenog napretka i usmjerenijeg razvoja teritorija, a što je u svojem djelokrugu rada moralo uvažiti i dosadašnje Ministarstvo turizma. Na osnovu navedene reforme u tekstu istaknuro i niz prijedloga za buduće razdoblje uz argumentirane osvrte na protekle te predstojeće okolnosti.

——————–

* Stavovi izneseni u ovom tekstu isključivo su osobni stavovi autorice i ne predstavljaju bezuvjetno stavove institucije u kojoj je zaposlena, niti je na bilo koji način obvezuju.

Poveznica:

IRMO aktualno

Share:
Skip to content