Izvršen je izbor za  doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta sukladno uvjetima Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ), znanstveno područje društvenih znanosti, polje politologije u Odjelu za međunarodne gospodarske i političke odnose – 1 izvršitelj.

Izabran je Nikica Kolar, magistar politologije.

Share:
Skip to content