Ekonomski aspekti sigurnosti

Ekonomski aspekti sigurnosti

Trajanje projekta: 1./2007.- 1./2012. Voditelj projekta: dr. sc. Sandro Knezović (od 2011. do 2012.) Voditelj projekta: dr. sc. Mladen Staničić (od 2007. do 2011.) U okviru projekta provode se istraživanja ekonomskih aspekata sigurnosti. Tijekom prve dvije godine...
Skip to content