Trajanje: 04/2015. – 05/2015.

Naručitelj: Hrvatske šume

Voditeljica projekta: dr. sc. Sanja Tišma

U prosincu 2014. godine Hrvatske šume provele su među svojim zaposlenicima istraživanje o interesu za rad na pripremi i provedbi europskih projekata. Javilo se stotinjak zainteresiranim zaposlenika različitih znanja i vještina, zaposlenim na različitim rukovodećim i stručnim pozicijama.

Cilj ovog projekta bio je provesti vrednovanje kompetencija zainteresiranih zaposlenika za rad na EU projektima te pripremiti program obrazovanja.

Procijenjena je spremnost zainteresiranih zaposlenika za rad na pripremi i provedbi projekata financiranih od strane Europske unije koja se provodila na 3 razine:

    • analiza životopisa zaposlenika
    • pismena i usmena provjera znanja engleskog jezika
    • motivacijski intervju.

Identificirani su zaposlenici koji su spremni da budu članovi EU tima, zatim zaposlenici koji su motivirani i s izvrsnim temeljima no potrebnom dodatnom edukacijom te zaposlenici koje je potrebno dalje educirati i usmjeravati za buduće izazove.

Share:
Skip to content