logo

Trajanje projekta: 29.10./2020. – 28.10.2023.

Naručitelj: Erasmus+ Jean Monnet Networks

Voditeljica projekta: dr. sc. Senada Šelo Šabić

Ovo je projekt u kojem sudjeluju think tanks i do-tanks organizacije, institucije visokog obrazovanja i centri za javne politike. Projekt se sastoji od tri faze: I Vladavina prava i pravosuđe; II Socijalna dimenzija; i III Demokratizacija odozdo prema gore. U okviru projekta organizirat će se, pored prve (Beč) i završne konferencije (Brisel), šest ‘ideas go public labs’ u šest različitih europskih gradova (Sarajevo, Ljubljana, Priština, Pariz, Beograd i Berlin), ljetna škola na Cresu, izgradnja online platforme, aktivna diseminacija putem društvenih mreža i drugih oblika komunikacijskih kanala, serija op-ed članaka, policy briefs (45), finalni izvještaj i knjiga. Inicijatori projekta su Austrian Society for European Politics (lead) i Austrian Institute for International Affairs. Partneri iz članica EU-a su CERMES Bugarska, IRMO Hrvatska, EuropaNova Francuska, IEP Njemačka, Sveučilište Peleponnese Grčka, Sveučilište Andrassy Mađarska, IAI Italija, Global Focus Rumunjska i CIR Slovenija. Partneri iz zemalja zapadnog Balkana su CDI Albanija, Sveučilište u Sarajevu BiH, Change Experts Group Kosovo, PIN Crna Gora, Eurothink Sjeverna Makedonija i BFPE Srbija. Opći cilj projekta je doprinos jačanju demokracije i budućnosti Europe kroz suradnju i umrežavanje akademske, istraživačke, zagovaračke, aktivističke i medijske zajednice kao i druge relevantne dionike. Teme kojima će se WB2EU mreža baviti jesu, u širem smislu, daljnje proširenje EU-a i suradnja EU-a sa zemljama zapadnog Balkana, dok se, u užem smislu, projekt fokusira na područja vladavine prava u EU-u i zemljama zapadnog Balkana, na jačanje dijaloga s građanima, jačanje društva i svijesti o odgovornosti koju građani kao pojedinci imaju za budućnost i svojih zajednica i Europe u cjelini.

Web stranica: https://www.wb2eu.eu

Share:
Skip to content