logo

Trajanje projekta: 29.10./2020. – 28.10.2023.

Naručitelj: Erasmus+ Jean Monnet Networks

Voditeljica projekta: dr. sc. Senada Šelo Šabić

Projekt ‘Europeanisation meets democracy from below: The Western Balkans on the search for new European and democratic Momentum (WB2EU)’ je trogodišnji Jean Monnet Networks projekt u kojem sudjeluju think tank i do-tanks organizacije, institucije visokog obrazovanja i centri za javne politike. Projekt se sastoji od tri faze: I Vladavina prava i pravosuđe; II Socijalna dimezija; i III Demokratizacija odozdo prema gore. U okviru projekta organizirat će se, pored prve (Beč) i završne konferencije (Brisel), šest ‘ideas go public labs’ u šest različitih europskih gradova (Sarajevo, Ljubljana, Priština, Pariz, Beograd i Berlin), ljetna škola na Cresu, izgradnja online platforme, aktivna diseminacija putem društvenih mreža i drugih oblika komunikacijskih kanala, serija op-ed članaka, policy briefs (45), finalni izvještaj i knjiga.

Inicijatori projekta su Austrian Society for European Politics (lead) i Austrian Institute for International Affairs. Partneri iz Eu članica su CERMES Bugarska, IRMO Hrvatska, EuropaNova Francuska, IEP Njemačka, Sveučilište Peleponnese Grčka, Sveučilište Andrassy Mađarska, IAI Italija, Global Focus Rumunjska i CIR Slovenija. Partneri iz zemalja zapadnog Balkana su CDI Albanija, Sveučilište u Sarajevu BiH, Change Experts Group Kosovo, PIN Crna Gora, Eurothink Sjeverna Makedonija i BFPE Srbija.

Web stranica: https://www.wb2eu.eu

Share:
Skip to content