Trajanje projekta: 4./2010. – 6./2012.

Partneri: Veleposlanstvo Francuske Republike u suradnji s udrugom Alumni Europskih studija, Delegacijom EU u RH, Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO)

Voditelji projektau IRMO-u: dr. sc. Hrvoje Butković i mr. sc. Krševan Antun Dujmović

Projekt uključuje organizaciju ciklusa javnih predavanja fokusiranih na selektirana pitanja iz područja europskih integracija. U sklopu svakog skupa održava se predavanje od strane prominentne javne osobe iz Francuske (stručnjak iz određenog područja, sveučilišni profesor i sl.) koja iznosi vlastita stajališta o određenim temama vezano u proces europskih integracija. Uvodna prezentacija od 30-40 minuta ciljana je na poticanje javne rasprave o određenoj temi. Glavni cilj skupova je objasniti što su glavni prijepori i izazovi u određenom području te informirati građane što mogu očekivati od članstva u EU. Skupovi potiću sudionike da raspravljaju vlastita stajališta o EU. Isto tako motiviraju građane da ne razmišljaju samo o troškovima i koristima članstva već da u obzir uzmu i učinke ne-članstva. Svaki skup ima i komentatora koji ukratko ističe najznačajnije aspekte odabrane teme kako bi se omogućio uvod u prezentaciju. Nakon svake prezentacije moderatori potiču raspravu u kojoj se stajališta francuskih govornika komentiraju iz perspektive hrvatskih stručnjaka i građana.

Share:
Skip to content