Trajanje projekta: 09./2003. – 04./2005.

Naručitelj: Ministarstvo mora, prometa, turizma i razvoja

Izvor financiranja: CARDS 2002

Partnera: ECORYS, Ekonomski institute i Ekonomski Fakultet, Split

Glavni cilj ex-ante evaluacije je poboljšati kvalitetu projekta, tj. izrađene Nacionalne strategije regionalnog razvoja i akcionog plana, u svrhu dobivanja strukturirane i sistematske procjene. Ex Ante evaluacija je provedena u skladu s EU standardima i kriterijima takvih procjena. Procjena je integralni dio stvaranja NSRD/AP, te bitno doprinosi vrijednosti i finalnoj kvaliteti NSRD/AP.

Rezultati se odnose na četiri osnovna izvještaja:

  1. Analiza
  2. Prioriteti i ciljevi
  3. Prijedlog mjera
  4. Izvještaj izvodljivosti I konačni izvještaj

Opis poslova:

  • Provjera i potvrda navoda
  • Vrednovanje četiri izvještaja koji odgovaraju četirima fazama projekta.
  • Kritiziranje, komentiranje i davanje dodatnih stajališta i sugestija
  • Preporuke za potrebnim promjenama i poboljšanjima
  • Procjena svih izvještaja po fazama projekta, uzimajući u obzir konzistentnost ciljeva i koherentnost prioriteta
  • Procjena indikatora i relevantnosti ponuđenih mjera
  • Provjera ponuđenih zaključaka i održivosti indikatora
  • Pregled predviđenog akcijskog plana
  • Ocjena da li su specifični ciljevi u skladu s predviđenim rezultatima
  • Ocjena opće izvodljivosti, financijske izvodljivosti i procjena rizika
  • Komentari i ocjena predviđenog upravljanja, nadzora i primjene
Share:
Skip to content