logo županije

Trajanje: 2/2017. – 9/2017.

Naručitelj: Razvojna Agencija Slavonije i Baranje

Voditelj projekta: dr. sc. Jakša Puljiz

Ex-ante evaluacije županijske razvojne strategije Osječko-baranjske županije za razdoblje 2017.-2020. provedena je u skladu sa Smjernicama o izradi županijskih razvojnih strategija koje je donijelo ministarstvo nadležno za regionalni razvoj. Cilj ex-ante evaluacije je poboljšati kvalitetu županijske razvojne strategije kroz izradu preporuka za doradu pojedinih dijelova strategije te samog procesa izrade kako bi se unaprijedio strateški okvir za planiranje i provedbu razvojnih projekata u Osječko-baranjskoj županiji.

Share:
Skip to content