logo

Trajanje projekta: 04/2023 – 03/2026

Naručitelj: ERDF, Interreg Central Europe

Koordinator projekta: Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie “Południowa Warmia”

Projektni partneri:

  • Institut za ravoj i međunarodne odnose (IRMO), Hrvatska
  • Foundation Balteus
  • Hajdú – Bihar County Government
  • ITC – Innovation Technology Cluster Murska Sobota
  • Grad Buzet
  • Poliedra – research and consultancy centre of Milan’s Polytechnic University
  • Development Agency LAG Genoese

Proračun projekta: 1.713.934 EUR

Voditelj IRMO tima: dr.sc. Daniela Angelina Jelinčić

Ostali članovi IRMO tima: dr.sc. Sanja Tišma; Andrea Ruk; Marta Šveb Dragija

Sažetak:

U srednjoj Europi cca. 30% ljudi živi u ruralnim područjima. Dakle, kvaliteta života gotovo jedne trećine ljudi u srednjoj Europi ovisi o kvaliteti i stupnju ruralnog razvoja, kao i uvjetima za razvoj ruralnih malih i srednjih poduzeća. U tom smislu, bez obzira na državu, većina ruralnih područja u srednjoj Europi još uvijek zaostaje i susreće se s nizom problema poput niske razine poduzetništva i digitalizacije, odljeva uglavnom mladih i starenja stanovništva. Cilj projekta  „More than a Village“ (Više od sela) je testirati i razviti različite modele pametnog sela u kontekstu regije srednje Europe koji će povećati atraktivnost ruralnih područja i stvoriti povoljne uvjete za lokalna poduzeća. Iskorištavanjem potencijala ruralnih regija, projekt ima za cilj stvoriti nova radna mjesta, stabilizirati ruralno stanovništvo i ojačati gospodarsku otpornost neurbanih područja. Inovativnost projekta leži u samoj inovativnosti pristupa pametnom selu koji još uvijek nije raširen u srednjoj Europi. Glavni rezultati projekta su: 1) zajednička strategija o tranziciji pametnih sela, praćena akcijskim planovima za odabrane teritorije, 2) tri pilot akcije koje se sastoje od testiranja različitih modela pametnih sela, 3) zajednička rješenja koja će se primjenjivati ​​u ruralnim područjima u srednjoj Europi i šire .

Izravni korisnici ovih rezultata su mala poduzeća, lokalne zajednice, lokalne vlasti, aktivne nevladine organizacije, lokalne akcijske grupe i drugi dionici, koji će imati koristi od instrumenata pametnog sela za poboljšanje atraktivnosti i konkurentnosti ruralnih područja. Problemi vezani uz poboljšanje atraktivnosti i razvoja ruralnih područja složeni su i specifični za svih 5 zemalja koje sudjeluju u projektu (PL, HU, SI, HR i IT). Stoga će transnacionalna suradnja pomoći u razmjeni iskustava i pronalaženju zajedničkih rješenja.

Share:
Skip to content