logo

Trajanje projekta:  16.08.2022. – 30.06.2023.

Financiranje: Europska komisija

Voditeljica: dr. sc. Sanja Tišma

Provedba interim evaluacije Interreg V-A Mađarsko-Hrvatske suradnje Program 2014-2020 (HUHR). Zadatak IRMO-a je prikupiti i analizirati provedbu Programa u Hrvatskoj je objedniti nalaze i izraditi preporuke zajedno sa kolegama iz Mađarske.
Glavni cilj evaluacije Programa je ispitati kako su operacije sufinancirane iz EFRR-a doprinijele suradnji i razvoju u prekograničnom području i izraditi prijedloge za buduće djelovanje.

Share:
Skip to content