Trajanje projekta: 5./2018. – 1./2019.

Naručitelj: Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja

Voditeljica projekta: dr. sc. Ana-Maria Boromisa

Započela je provedba projekta „Istraživanje o raspodjeli vlastitih prihoda u sustavu znanosti i visokog obrazovanja u Europskoj uniji“. Istraživanje se provodi u sklopu provedbe projekta „Osnaživanje sindikalnih kapaciteta za učinkovit i proaktivan socijalni dijalog“ financiranog sredstvima Europskog socijalnog fonda, u okviru kojeg se planira izradit usporedna analiza financijske autonomije i modela upravljanja prihodima znanstvenih i znanstveno-nastavnih institucija u EU-u.

Istraživanje se provodi kroz tri faze:

  1. faza: uvodna faza u trajanju od 2 mjeseca
  2. faza: prikupljanje i analiza podataka u trajanju od 4 mjeseca
  3. faza: izrada i primopredaja ishoda istraživanja –analiza istraživanja, rezultata istraživanja i materijala podobnih za publikaciju u trajanju od 2 mjeseca.
Share:
Skip to content