ilustracija

Trajanje projekta: 25.11.2019. – 30.06.2020.

Naručitelj: Svjetska banka

Voditelj projekta: dr.sc. Jakša Puljiz

Potrebno je izraditi analitičku podlo gu koja će pružiti potrebni koncepcijski okvir za korištenje tzv. teritorijalnih instrumenata kako ih definira EU Uredba o zajedničkim odredbama za Europske strukturne i investicijske fondove na području Slavonije, Baranje i Srijema. Potrebno je izraditi izvještaj u kojem će se obraditi svi ključni elementi potrebni za donošenje odluke o primjeni teritorijalnih instrumenata: strateški, institucionalni, financijski i provedbeni. U strateškom dijelu je potrebno utvrditi prioritetna područja ulaganja ESI fondova u Slavoniju, Baranju i Srijem u razdoblju 2021.-2027. s posebnim naglaskom na ulaganja u urbani razvoj. U institucionalnom dijelu je potrebno predložiti provedbeni okvir, s jasnom raspodjelom nadležnosti pojedinih institucija u provedbi teritorijalnih instrumenata. U financijskom djelu je potrebno razraditi scenarije ulaganja iz ESI fondova obzirom na ukupnu omotnicu koja će biti dostupna RH za razdoblje 2021.-2027. U provedbenom dijelu je potrebno pripremiti okvir za prioritizaciju projekata financiranih putem teritorijalnih instrumenata u razdoblju 2021.-2027.
Na temelju rezultata i zaključaka analize nadležno ministarstvo za regionalni razvoj bi trebalo donijeti odluku o korištenju teritorijalnih instrumenata za područje Slavonije, Baranje i Srijema u razdoblju 2021.-2027.
Analizom će se stvoriti preduvjeti za primjenu teritorijalnog pristupa u pogledu korištenja ESI fondova na području Slavonije, Baranje i Srijema, a koji bi trebali osnažiti učinak korištenja ESI fondova, prije svega, u pogledu doprinosa urbanom razvoju. Također, analiza bi trebala doprinijeti boljem razumijevanju ESI fondova i njihove uloge u promicanju teritorijalnog razvoja.

Share:
Skip to content