logo

Program: LIFE19 GIE/BG/000846 SWiPE Project

Trajanje projekta: 24.07.2023. – 11.08.2023.

Naručitelj: WWF Adria

Voditeljica projekta: dr. sc. Sanja Tišma

Projekt “Uspješno procesuiranje zločina protiv divlje flore i faune u Europi” (SWiPE) ima za cilj obeshrabriti i u konačnici smanjiti nezakonito ubijenu europsku divlju floru i faunu, podržavajući oporavak ugrožene europske bioraznolikosti i zdravlje ekosustava. Projektna aktivnost C1.2: Socioekonomska procjena ima za cilj procijeniti utjecaje projekta na lokalno gospodarstvo i stanovništvo. Na razini projekta, pitanje na koje treba odgovoriti kroz socio-ekonomsku procjenu je kako nevidljivi zločin učiniti vidljivim i povećati otkrivanje i kazneni progon. Tijekom provedbe projekta tri su područja prepoznata kao relevantna za navedeno pitanje: podizanje svijesti, zakonske izmjene i obuke usmjerene na povećanje znanja i kapaciteta.
Socioekonomska procjena projekta SWiPE u Hrvatskoj pokazala je da su postignuta sva tri područja koja su prepoznata kao relevantna da nevidljivi zločin protiv divljih životinja postane vidljiv. Projektnim aktivnostima podignuta je svijest kako šire tako i stručne javnosti. Projekt je također doveo do nekoliko zakonskih promjena i zločini protiv divlje flore i faune postali su dio hrvatskog nacionalnog zakonodavstva. Također, aktivnosti provedene u okviru projekta SWiPE, organizirane edukacije i treninzi doveli su do povećanja znanja i kapaciteta stručnjaka za provedbu zakona, tužitelja i sudaca u vezi sa zločinima protiv divlje flore i faune. Stoga se može zaključiti da su planirani pokazatelji ostvareni i da je provedba projekta SWiPE u Hrvatskoj bila uspješna.

Share:
Skip to content