Trajanje projekta: 1/2007.- 1/2014.

Naručitelj: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH

Voditeljica projekta: dr. sc.  Višnja Samardžija

Glavni cilj trogodišnjeg projekta je nastaviti multidisciplinarna istraživanja europskog integracijskog procesa (unutarnje reforme i daljnji institucionalni razvoj Europske unije, te nastavak procesa integriranja Hrvatske u Europsku uniju). Projekt se temelji na pretpostavci da znanstveno istraživanje konceptualnih i implementacijskih pitanja Lisabonske strategije u proširenoj Europskoj uniji može pridonijeti identifikaciji primjerenijih načina za zadovoljavanje pristupnih ekonomskih kriterija Europske unije kako u Hrvatskoj tako i u drugim državama jugoistočne Europe.

Očekuje se da će rezultati istraživanja pridonijeti razmjeni znanja i iskustava na nacionalnoj i međunarodnoj razini te da će osigurati potporu kreatorima politika u procesu prilagodbi Hrvatske standardima Europske unije. Osim toga, projekt osigurava daljnje obrazovanje stručnjaka o pitanjima europskih integracija, te potiče umrežavanje sa sličnim znanstvenim institucijama u Europi. Kroz navedene aktivnosti pruža se novi impuls znanstvenoj produkciji u području europskih integracija, te se podupire priprema materijala za programe Europskih studija u Hrvatskoj.

Share:
Skip to content