Trajanje projekta: 15.01.2023. – 01.07.2024.

Naručitelj: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU-a

Voditelj projekta: dr.sc. Jakša Puljiz

Cilj je pružiti podršku timu  tvrtke PricewaterhouseCoopers d.o.o. i  Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU-a u izradi stručnih podloga za pripremu lokalnih i županijskih razvojnih projekata koji bi se  financirali putem Fonda za pravednu tranziciju u razdoblju 2021 .- 2027. Projekt je usredotočen na podršku u razradi strateških projektnih prijedloga te na pripremu javnih poziva za prijavljivanje projektnih prijedloga za financiranje putem Fonda za pravednu tranziciju. Također, projektne aktivnosti uključile su  i edukacije za buduće korisnike iz područja pripreme i provedbe projektnih prijedloga.

Share:
Skip to content