Trajanje projekta: 1./2007.- 1./2012.

Naručitelj: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH

Voditeljica programa: dr. sc. Anamaria Boromisa (od 2011. do 2012.)

Voditelj programa: dr. sc. Mladen Staničić (od 2007. do 2011.)

U okviru ovog Programa istraživači analiziraju različite aspekte međunarodnih ekonomskih odnosa, aktualnih političkih procesa i položaja RH u njima. Istražuje se regionalna dimenzija hrvatskog ekonomskog i političkog položaja u međunarodnoj zajednici, hrvatske strateške politike i odnosi s međunarodnim integracijama, privatizacijski i post-privatizacijski aspekti hrvatske gospodarske transformacije, kao i položaj RH u međunarodnim trgovinskim i financijskim odnosima.

U okviru ovoga znanstvenog programa istraživanja se odvijaju kroz četiri dugoročna projekta koje financira MZOŠ od početka 2007. godine:

    • Ekonomski aspekti sigurnosti (voditelj dr. sc. Sandro Knezović)
    • Međunarodni aspekti konkurentnosti, restrukturiranja i poduzetništva u RH (voditeljica dr.  sc. Nevenka Čučković)
    • Lisabonska strategija – katalizator reformi u EU i Hrvatskoj (voditeljica dr. sc. Višnja Samardžija)
    • Upravljanje prirodnim i ljudskim resursima – regionalni razvoj i očuvanje okoliša (voditeljica dr. sc. Sanja Tišma)
Share:
Skip to content