MO4R

Trajanje projekta: 2024. – 2027.

Naručitelj: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Voditeljica projekta: dr. sc. Ana-Maria Boromisa

Suradnici: 

dr. sc. Nevenka Čučković
dr. sc. Senada Šelo Šabić
dr.sc. Krešimir Jurlin
dr. sc. Damir Demonja
dr.sc. Sandro Knezović

Projekt je usredotočen je na identifikaciju i analizu ekonomskih, političkih, sigurnosnih, kulturnih te ostalih društvenih procesa za ostvarivanje održivog razvoja i jačanje otpornosti Republike Hrvatske u regionalnom i međunarodnom kontekstu. Ključna područja istraživanja odnose se na: (i) stabilnost i sigurnost (ciljevi UN-a za održivi razvoj 9, 11, 16 i 17), (ii) konkurentnost i inovacije (ciljevi 8, 9, 11, 12), te (iii) globalne izazove i međunarodni kontekst (ciljevi 6, 7, 10, 13, 14, 16, 17). U manjoj se mjeri obuhvaćaju i pitanja vezana za lokalne kulturne, društvene i prirodne resursi i njihovo korištenje (ciljevi 3, 4, 5, 11, 1). U okviru projekta uspostavit će se Centar za migracijske studije. Analizirat će se: (i) ciljevi, interesi i djelovanje Republike Hrvatske u europskom i širem međunarodnom kontekstu, (ii) djelovanje Europske unije i njenih članica u vanjskoj politici i sigurnosti, transatlantski odnosi s posebnim naglaskom na politike NATO saveza, te (iii) globalni odnosi. Na temelju tih analiza identificirat će se ključni društveni i ekonomski procesi i potrebne politike i mjere za jačanje otpornosti i održivosti. Projektne aktivnosti će uz znanstvena istraživanja obuhvatiti i diseminaciju i širenje znanja, te popularizaciju znanosti.

Share:
Skip to content