Trajanje projekta: 2003. – 2005.

Naručitelj: Ministarstvo mora, prometa, turizma i razvoja, Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo vanjskih poslova RH

Izvor financiranja: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH

Glavna značajka sadašnjih međunarodnih odnosa su s jedne strane globalno povezana proizvodnja, prekogranične financijske transakcije i međunarodna trgovina, a s druge strane kompleksnost političkih i ekonomskih posljedica takvih procesa.
Sama ekonomska analiza je nedovoljna za pronalaženje održivih odgovora na ubrzane promjene i prilagodbe hrvatskog gospodarstva i zbog toga su ti problemi rješavani interdisciplinarno. U tom kontekstu, bilo je potrebno da se u istraživanje odrednica za oblasti održivog regionalnog razvoja, restrukturiranja i konkurentnosti u Hrvatskoj, također uključe međunarodni politički uvjeti i procesi.
Očekivani rezultati su teoretsko-metodološki i praktično-primjenjivog karaktera. U prvom slučaju su doprinijeli razvoju tranzicijske ekonomije i politike, čije su značajne komponente međunarodne integracije, regionalni razvoj, restrukturiranje i konkurentnost. Istraživanje je također dalo znanstvenu potporu nositeljima ekonomske politike u ovoj regiji. Istraživanje je provedeno putem teorijske i empirijske komparativne analize i studije slučaja, te primjene kvantitativne i kvalitativne metode analize. Dodatno su razvijene postojeće i nove baze podataka.

Vrsta usluga
Istraživanja, studije, savjetovanja i tehnička pomoć; konferencije, radionice, treninzi, priručnici, knjige

Share:
Skip to content