Trajanje projekta: 2019. – 2023.

Naručitelj: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Voditeljica projekta: dr. sc. Sanja Maleković

U okviru institutskog istraživačkog projekta ‘Bit i boje održivog regionalnog razvoja u Republici Hrvatskoj’ proučavale su se teme vezane za održivi lokalni, urbani, regionalni i ruralni razvoj, bioekonomiju, društveno poduzetništvo, razvoj turizma, prekograničnu suradnju te participativno i integrirano upravljanje.

Istraživanja su u potpunosti usklađena s ključnim razvojnim nacionalnim i smjernicama EU-a za razdoblje do 2027. te 2030. godine, a prvenstveno s kohezijskom politikom EU-a, Zelenim planom do 2050. te Nacionalnom razvojnom strategijom RH do 2030. godine.

S obzirom na činjenicu da se radilo o drugoj godini u okviru novog višegodišnjeg financijskog okvira EU-a (novog programskog razdoblja kohezijske politike za razdoblje 2021. – 2027. godine) te, posljedično, razdoblju kad su se u Hrvatskoj dovršavali novi razvojni programi, dio istraživanja bio je usmjeren prema ovoj relevantnoj istraživačkoj i policy temi.

Nastavljene su i aktivnosti na finalizaciji izrade te vrednovanju razvojnih strategija i  programa na regionalnoj, nacionalnoj i makroregionalnoj razini te na razini javnih ustanova i organizacija civilnog društva. Istraživači su također aktivni u okviru sljedećih međunarodnih udruga:  European Association of Development Research and Training Institutes (EADI), Bio-based Industries Consortium (BIC) te International Society for Ecological Economics (ISEE).

Neke od aktivnosti na kojima se radilo tijekom 2023. godine nastavljaju se i u 2024. godini, poput suradnje sa Svjetskom bankom na pripremi reforme mehanizama određivanja plaća u javnom sektoru te prethodnom vrednovanju Strategije biogospodarstva do 2035. godine za Ministarstvo poljoprivrede.

Znanstvenice uključene u ovaj projekt sudjelovale su u izradi dviju znanstvenih knjiga, objavile su  8 znanstvenih radova objavljenih u relevantnim časopisima zastupljenim u bazama WoS i SCOPUS te su sudjelovale na 4 međunarodne znanstvene  konferencije. Rezultate istraživanja tijekom 2023. godine znanstvenice su prezentirale široj javnosti kroz online stručnu publikaciju IRMO aktualno.

Share:
Skip to content