ilustracija

Trajanje projekta: 1/2021. – 12/2022.

Naručitelj: Ministarstvo turizma i sporta

Voditeljica projekta: dr. sc. Sanja Maleković

Aktivnosti će obuhvatiti ocjenu svih ključnih priloga na izradi Strategije razvoja održivog turizma do 2030. godine ali i Nacionalnog plana održivog turizma do 2027. (Strategije i Plana razvoja turizma) – od analize stanja, SWOT analize, ocjene analize razvojnih potreba i potencijala, ocjene strateškog okvira razvoja turizma u navedenom razdoblju – vizije, strateških ciljeva i provedbenih mehanizama/ključnih područja intervencije, ocjene indikativnog financijskog plana, pokazatelja i dr.
Posebna će se pozornost dati primjeni evaluacijskih pitanja u okviru slijedećih evaluacijskih kriterija: relevantnost, konzistentnost, unutarnja i vanjska koherentnost i utjecaj strategije.
Osnovni ciljevi projekta su:
– pridonijeti kvaliteti izrađene Strategije i Plana,
– pridonijeti porastu razumijevanja o cjelokupnom procesu strateškog planiranja i vrednovanja strateškog dokumenta u Ministarstvu putem rasprava usmjerenih na podizanje kvalitete izrađene Strategije i Plana (kroz argumentiranu ocjenu relevantnosti, opravdanosti, konzistentnosti, koherentnosti i učinkovitosti strategije).

Share:
Skip to content