Trajanje projekta: 01.06.2022. – 31.05.2025

Naručitelj: Hrvatska zaklada za znanost

Nositelji su znanstvenici sa sljedećih institucija: Free University Berlin (koji je ujedno i koordinator); University of Campinas, Sao Paulo; University Laval, Québec; University of Helsinki; University of Colombia, Bogota; Glasgow Caledonian University; University of Wroclaw; University of Texas Houston, El Paso, i IRMO. Partneri su znanstvenici sa sljedećih institucija: Özyegin University, Istanbul; Federal University of Amazonas, Manaus, Brazil; University of Brasilia, Brazil; State University of Rio de Janeiro; Kyiv School of Economics i University of Natural Resources and Life Sciences, Beč.

Voditeljica projekta: dr. sc. Senada Šelo Šabić

ENDURE je organiziran u pet klastera.
I – Governance in Times of Crisis
II – Challenging Inequalities in Post-Covid World
III – Public Attitudes and Resilience After Crisis Events
IV – Mobilizing (D/Mis)information and Communities
V – Interdisciplinary Knowledge Synthesis of ENDURE
Radi se o velikom konzorciju koji čine devet nositelja i šest partnera.
Većina klastera tražit će prikupljanje empirijskih podataka od strane svih timova. Između ostalog, provodit će se multi-sektorske analize i analize kroz vremenska razdoblja; etnografska istraživanja; komparativna istraživanja; i analiza društvenih mreža.
U okviru projekta predviđeno je zapošljavanje post-doktoranda na period od 24 mjeseca.
ENDURE će istraživanje provoditi kroz četiri cilja:
– Drivers of inequalities and new forms of (de-)mobilization;
– Governance and (de-)mobilization;
– Community resilience and building back better; i
– Dis- and misinformation, conspiracy theories, and social media.
– Otpornost zajednica (Community Resilience Labs)
– Paneli stručnjaka
– My (Resilience) Story podcast/videocast
– Resilience Encyclopedia
– Izložbe i digitalne galerije
– Pet akademskih radionica
– Radionice sa studentima i mladim istraživačima

Share:
Skip to content