BiH zastava

Trajanje projekta: svibanj 2021.- rujan 2021.

Naručitelj: NIRAS SR d.o.o.

Voditeljica projekta: Dr. sc. Sanja Tišma

Cilj projekta je pružiti stručnu pomoć Federaciji Bosne i Hercegovine vezano uz sustav upravljanja ljudskim potencijalima u javnom i državnom sektoru. Svrha je podrška pri izradi plana upravljanja ljudskim potencijalima za dvije pilot institucije kao okvir za primjenu za sve ostale institucije u javnom i državnom sektoru u Bih. Također, organizirati će se 2 edukacije za prijenos znanja i jačanje ovih kompetencija u sustavu.

Share:
Skip to content