Trajanje: 1/2012. – 10/2012.

Naručitelj: Friedrich Ebert Stiftung

Voditeljica projekta: dr. sc. Ana-Maria Boromisa

Projekt predstavlja nastavak projekta “Strateške odluke za energetsku budućnost Hrvatske”. Njegov je glavni cilj bio utvrditi energetsku viziju Hrvatske i strukturirati aktivnosti koje bi omogućile prijelaz iz sadašnjeg stanja do vizije. Različiti su pristupi korišteni za identifikaciju ciljeva i relevantne mjere za postizanje tih ciljeva. Razlike između vizije i scenarija korištene su za identifikaciju glavnih izazova i formuliranje preporuka. Preporuke bi trebale omogućiti transformaciju iz trenutnog stanja u novu, zelenu strukturu s niskom razinom ugljika. U okviru projekta organizirane su stručne radionice i završna konferencija na kojima se raspravljalo o kritičnim pitanjima za utvrđivanje progresivne energetske politike u Hrvatskoj.

Share:
Skip to content