Trajanje projekta: 1. rujna 2018. do 31. kolovoza 2019.

Klijent: INTERREG projekt sufinanciran kroz Dunavski transnacionalni program – Seed Money Facility

Partneri u projektu:
• Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO), Hrvatska
• Regional Management Burgenland (RMB), Austrija
• Írottkő Nature Park Association, Odjel za kulturu i komunikaciju, Mađarska

Voditelj IRMO tima: dr. sc. Daniela Angelina Jelinčić

Sažetak:

Projekt BorderPass bavi se Prioritetom 3 EUSDR-a, Kultura i turizam. Iz područja koja su predviđena za pokretanje projekta, projekt se bavi brojem 2: “Razvijanje aplikacija i drugih inovativnih alata za turiste koji koriste informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT) koji promiču i jasno ilustriraju prirodnu i kulturnu baštinu Podunavske regije”.

Projekt se bavi graničnim područjima Podunavske makroregije i ima za cilj promicanje prekograničnog turizma putem prilagođenih ICT rješenja. Cilj je razviti platformu koja korisnicima pruža informacije s obje strane graničnog područja, tako da predstavljaju integriranu turističku ponudu i raznolikiju destinaciju posjetiteljima. Platforma BorderPass sadržavat će sljedeće značajke:

  • jedinstvena točka pristupa aktualnim informacijama o kulturnim i prirodnim znamenitostima, smještaju, uslugama, događajima u pograničnom području,
  • informacije segmentirane i strukturirane kroz različite “korisničke profile” (npr. obiteljski posjetitelji, kulturni turisti, eko turisti itd.),
  • “chatbot” koji smjesta pruža povratne informacije posjetiteljima na različitim jezicima,
  • zajednička platforma za razmjenu informacija među korisnicima.

Platforma BorderPass olakšat će učinkoviti protok informacija i pomagati u prevladavanju prepreka kao što su loša dostupnost, nedostatno oglašavanje i jezične razlike. To će pružiti potrebne poticaje posjetiteljima da pređu granicu i istraže kulturnu i prirodnu baštinu Podunavske makroregije. Projekt će također u potpunosti uzeti u obzir aspekte zaštite okoliša, čime će djelomično pridonijeti i zahtjevu P6 EUSDR-a (bioraznolikost, krajolici, kakvoća zraka i tla).

Share:
Skip to content