Vidonje

Trajanje projekta: 05.09.2022. – 31.01.2023.

Naručitelj: Dubrovačko-neretvanska županija

Voditelj projekta: dr.sc. Jakša Puljiz

Sadržaj projekta bila je izrada studije izvodljivosti za „Centar aktivnog turizma Vidonje“. Svrha studije bila je procjena opravdanosti ulaganja u uspostavu Centra aktivnog turizma u dolini Neretve s ciljem diversifikacije turističke ponude kao i stvaranje uvjeta za jačanje razvoja turizma u turistički slabije razvijenom dijelu Dubrovačko-neretvanske županije. Glavna projektna aktivnost je obnova postojeće zgrade stare škole, prema načelima kružne ekonomije i održive zelene i digitalne infrastrukture u skladu s obnovljivim izvorima energije,  čiji bi sadržaj bio prilagođen posjetiteljima zaintersiraniman za aktivni turizam, a koji bi uključivao popratni sportsko-rekreacijski, kulturno-umjetnički i izletnički sadržaj.

Share:
Skip to content