Naručitelj: Austrian Science and Research Liaison Office (ASO), Ljubljana

Trajanje: 05/2010. – 04/2011.

Voditeljica: Nada Švob-Đokić

Ovo je kolaborativni projekt koji se odvija u suradnji s Mirovnim inštitutom, Ljubljana (koordinator), Institutom za društvenu i ekonomsku povijest Sveučilišta u Beču i Univerzitetom umetnosti u Beogradu. Istraživački rad usmjeren je na kritičku analizu redefinicije i rekonstrukcije kulturnih identiteta u jugoistočnoj Europi, diseminaciju informacija o ovoj problematici i stvaranje regionalne mreže istraživača zainteresiranih za kulturnu identifikaciju. Rezultati će biti prezentirani na tematskoj konferenciji u Ljubljani koju organizira Mirovni inštitut u siječnju 2011., a knjiga na engleskom jeziku bit će objavljena u seriji Culturelink Instituta za međunarodne odnose, Zagreb.

Share:
Skip to content