Trajanje projekta: 7/2015. – 10/2016.

Naručitelj: Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld – EU

Operativni program: Razvoj ljudskih potencijala

Voditeljica projekta: dr. sc. Sanja Tišma

IRMO je u suradnji s Visokom školom međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld i Institutom Ruđer Bošković proveo niz aktivnosti na uspostavi sustava osiguranja kvalitete unutar visokog obrazovanja u sektoru međunarodnih odnosa, diplomacije i održivog razvoja kroz definiranje standarada za usporedivost istih kvalifikacija stečenih na različitim visokoobrazovnim institucijama. Osmišljen je novi diplomski i dodiplomski studijski program na temu održivog razvoja. Cilj projekta bio je razviti kvalitetan obrazovni program za studente Visoke škole međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld, čije će kvalifikacije biti usporedive i međunarodno prepoznatljive u području međunarodnih odnosa i održivog razvoja te ih tako učiniti zapošljivijima i konkurentnijima na tržištu rada. Osmišljen je i proveden program stručnog usavršavanja i unaprjeđenja nastavničkih kompetencija. U okviru projekta izrađena su dva standarda zanimanja, četiri standarda cjelovitih kvalifikacija, unaprijeđena su dva postojeća studijska programa te razvijena dva nova obrazovna programa. Unaprijeđene su i nastavničke kompetencije profesora i nastavnika koji su sudjelovali u provedbi projekta.

Share:
Skip to content