Trajanje projekta: 6./2009.- 9./2009.

Naručitelj: Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, Zagreb

Izvor financiranja: Europska unija

Partner: Rambøll Danmark A/S

Poboljšanje stanja u okolišu kroz uspostavljanje kvalitetnog upravljanja opasnim otpadom. Cilj projekta: uspostavljanje sustava za upravljanje opasnim otpadom u skladu s Nacionalnom strategijom gospodarenja otpadom, posebno u svezi identifikacije, karakterizacije i daljnjeg upravljanja ‘hot spot’ lokacijama, i povećanje sposobnosti odgovarajućih državnih tijela tijekom primjene i provođenja acquis communautaire koji se odnosi na gospodarenje otpadom.

Vrsta usluga

  • Opis ekonomskih perspektiva, ograničenja i jačanja odabranih lokacija i odražavanje na društveno ekonomsku situaciju
  • Osnovni troškovi zbrinjavanja otpada i troškovi utjecaja na okoliš
  • Financijski analitički pristup tijekom faze izvedivosti
  • Obračun jediničnih troškova i povrata investicija
  • Provesti analizu troškova i koristi
  • Identifikacija troškova provedbe
  • Procjena trenutnih mogućnosti investicija
  • Opis strukture troškova u kombinaciji s potrebnim ljudskim resursima i vremenskim rasporedom
Share:
Skip to content