logo virovitičke županije

Trajanje projekta: 7./2018. – 6./2019.

Naručitelj: Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije – VIDRA

Voditelj projekta: dr.sc. Sanja Maleković

Virovitičko-podravska županija ima izrađen strateški dokument, Strategiju razvoja ljudskih potencijala VPŽ 2011. – 2013. Nužno je bilo revidirati dokument za razdoblje do 2020. godine na način da se identificiraju ključni i aktualni problemi i potrebe u ovom segmentu, redefinira cijeli strateški okvir dokumenta te revidiraju sva preostala poglavlja u Strategiji. Pri tome je bilo nužno predložiti i ključne razvojne projekte vezano za razvoj ljudskih potencijala u županiji. Cilj projekta bio je sa čelnim dionicima županije raspraviti ključna razvojna ograničenja u ovom razvojnom segmentu u županiji, kao i postojeći razvojni potencijal te kako taj potencijal iskoristiti i dalje razvijati i to ne samo u razdoblju do 2020. godine već i dugoročnije. Prilikom izrade Strategije primijenjen je participativni pristup te je podignuta razina vlasništva i razumijevanja vezano za razvoj ljudskih potencijala u županiji kao i za izradu strateškog dokumenta. Rezultat projekta je revidiran strateški dokument te Strategija  ima svrhu argumentirane osnove za provedbu politike razvoja ljudskih potencijala u županiji u narednom srednjoročnom razdoblju.

Broj projekta: IRMO 2018 RN 51-13

Share:
Skip to content