jadranska obala

Trajanje projekta: 03/2019. – 08/2019.

Naručitelj: Ministarstva zaštite okoliša i energetike Republike Hrvatske

Koordinatorica projekta: dr. sc. Sanja Tišma

Institut za oceanografiju i ribarstvo i IRMO će za potrebe Ministarstva zaštite okoliša i energetike Republike Hrvatske provesti projekt Revizija dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem temeljem obveza iz čl. 8, čl. 9. i čl.10. Okvirne direktive o morskoj strategiji 2008 56 EZ.

IRMO će raditi na prikupljanju i analizi gospodarsko-socijalnih pokazatelja na uzorku od 134 jedinice lokalne samouprave u obalnom području i na otocima te 7 jedinica područne samouprave u Republici Hrvatskoj. Neki od podataka koji će se prikupljati i analizirati su izdaci proračuna  JLPS za zaštitu okoliša, prihodi i zaposlenost po  gospodarskim sektorima,  broj posjetitelja, broj noćenja i potrošnja turista kao čimbenici pritisak na obalni i morski okoliš.

Share:
Skip to content