ilustracija

Trajanje projekta: 06.12.2023. – 06.02.2024.

Naručitelj: Ministarstvo poljoprivrede

Voditeljica projekta: dr. sc. Sanja Tišma

Proces prethodnog vrednovanja obuhvaća ocjenu nacrta Stretegije biogospodarstva do 2035. godine i prijedloge za poboljšanja. Vrednovat će se analiza stanja, SWOT analiza, razvojne potrebe i potencijali. Također, vrednovat će se predloženi strateški okvir – vizija, strateški ciljevi i provedbeni mehanizmi /ključna područja intervencije. Ocijenit će se predloženi indikativni financijski plan, predloženi pokazatelji učinka prema postavljenim strateškim ciljevima te ostvareno partnerstvo u izradi i kasnijoj provedbi Strategije. Vrednovanje će se provesti temeljem jasnih evaluacijskih pitanja s posebnim naglaskom na kriterij relevantnosti, konzistentnosti te koherentnosti/usklađenosti Strategije, kako bi se osigurala neophodna unutarnja interventna logika strateškog dokumenta.
Konkretni rezultati projekta su:

  • Izaditi tri pisana izvješća i i održati tri izlaganja Odboru za vrednovanje
  • Održati izlaganje metodologije istraživanja
  • Održati izlaganje konačnog izvješća
  • Pripremiti konačno izvješće o provedbi postupka vrednovanja i predati ga Odboru za vrednovanje

Cilj ovog projekta je provesti prethodno vrednovanje Strategije bio gospodarstva do 2035. godine.
Očekivani učinak je poboljšanje horizontalne i vertikalne usklađenosti strateškog dokumenta i doprinos postavljanju jasnog strateškog okvira za sve relevantne dionike.

Share:
Skip to content