ilustracija

Trajanje projekta: 6./2019. – 4./2020.

Naručitelj: WWF Adria

Voditelj projekta: dr. sc. Sanja Tišma

Projektom je provedeno istraživanje socio-ekonomskih učinaka velikih zvijeri – konkretno vuka – na život i razvoj lokalne zajednice. Analizirani su znanstveni radovi i dosadašnja istraživanja na tu temu, pripremljeni su i provedeni intervjui s 28 sugovornika (lokalno stanovništvo; posjetitelji, donositelji odluka o značaju vuka i običajima vezanim za vuka). Pripremljen je i prihvaćen za objavu znanstveni rad s rezultatima istraživanja na međunarodnoj konferenciji Integrative Conservation Conference (ICC) 2020 u veljači 2020., University of Georgia, SAD.

Broj projekta: IRMO 2019 RN 50-5

Share:
Skip to content