Trajanje: 03/2014. – 07/2015.

Naručitelj: Zagrebački holding

Voditeljica projekta: dr. sc. Sanja Tišma

Članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji pruža Zagrebačkom holdingu (ZgH) mogućnost sufinanciranja razvojnih projekata iz strukturnih i investicijskih fondova EU (ESI fondovi). Slijedom predloženih prioritetnih područja financiranja razvojnih projekata za Republiku Hrvatsku u razdoblju do 2020. godine ZgH je prepoznao potrebu izrade Strategije razvoja Zagrebačkog holdinga 2014.-2020. Strategijom se osigurava okvir za pripremu i provedbu razvojnih projekata ZgH uz mogućnost njihova sufinanciranja sredstvima europskih fondova.

Strategija će poslužiti kao okvir budućeg razvoja ZgH i osnova za pripremu i predlaganje razvojnih projekata. U okviru projekta provedena je:

    1. Analiza razvojnih problema i potreba te ocjena stanja u svim ključnim područjima poslovanja Zagrebačkog holdinga, s posebnim naglaskom na ograničenjima i mogućnostima za učinkovito  upravljanje i poslovanje te na jačanju ljudskih potencijala u ZgH.
    2. Prijedlog vizije, strateških ciljeva i prioriteta razvoja ZgH za razdoblje 2014.-2020.
    3. Prijedlog mjera i projektnih aktivnosti koje vode ostvarenju prioriteta kao i odgovarajućih razvojnih  ciljeva Strategije razvoja Zagrebačkog holdinga 2014.-2020
    4. Izrada Akcijskog plana u svrhu operacionalizacije i provedbe Strategije razvoja Zagrebačkog holdinga 2014.-2020.

U izradi Strategije u svim zadacima i aktivnostima aktivno su sudjelovali predstavnici  relevantnih dionika, pa je provedba projekta omogućila i podizanje osposobljenosti službenika u Zagrebačkom  holdingu za strateško planiranje razvoja.

Share:
Skip to content