ilustracija

Trajanje projekta: 7/2019. – 12/2019.

Naručitelj: Grad Zadar

Voditelj projekta: dr.sc. Ana-Maria Boromisa

Studiju izvodljivosti s analizom troškova i koristi o mogućnostima osnivanja i razvoja IKT klastera u Zadru od Instituta za razvoj i međunarodne odnose naručio je Grad Zadar. Izrađena je u okviru Projekta CODE, Interreg IPA CBC HR-BA-ME 2014-2020, u razdoblju od lipnja do prosinca 2019. godine. Studija identificira troškove i koristi osnivanja i razvoja IKT klastera u Zadru, a provedena je u skladu s načelima izrade analize troškova i koristi definiranim Provedbenom uredbom Komisije 2015/2007 te pojednostavljenom metodom budući da je riječ o projektu koji ne obuhvaća investicije. Analiza izvodljivosti s analizom troškova i koristi te rizika pokazuje da je projekt društveno opravdan jer odgovara utvrđenim potrebama, predstavlja najbolje među razmatranim rješenjima za ostvarivanje cilja i ne donosi neprihvatljive rizike tijekom cijeloga životnog vijeka, a društvene koristi veće su od troškova.

Broj projekta: IRMO 2019 RN 30-18

Share:
Skip to content