ilustracija

Financiranje: Sufinancirano od strane Europskog fonda za regionalni razvoj

Trajanje projekta: 31.05.2022 – 31.07.2022

Naručitelj: Geotehnički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Voditeljica projekta: dr. sc. Sanja Tišma

Izrada “Studije utjecaja klimatskih promjena na turizam” je dio projekta “Upravljanje krškim priobalnim vodonosnicima ugroženima klimatskim promjenama (UKV)“ (KK.05.1.1.02.0022). Glavne istraživačke aktivnosti uključuju analizu zakonodavnog i strateško-planskog okvira, analizu prethodnih saznanja o utjecajima klimatskih promjena na turizam s naglaskom na promjene vezane uz vodne resurse u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj te analizu stanja i studije slučaja specifičnih manifestacija utjecaja klimatskih promjena na turizam za tri pilot područja: Zadar i okolica, Blatsko polje na Korčuli i Vransko jezero na Cresu. Temeljem rezultata istraživanje pripremljeni su prijedlozi mjera  prilagodbe klimatskim promjenama stanja vodnih resursa za sektor turizma.

Share:
Skip to content