Trajanje projekta:  31.05.2022. – 31.07.2022.

Financiranje: MZO

Voditeljica: dr. sc. Sanja Tišma

Izrada “Studije utjecaja klimatskih promjena na poljoprivredu” je dio projekta “Upravljanje krškim priobalnim vodonosnicima ugroženima klimatskim promjenama (UKV)“ (KK.05.1.1.02.0022). Glavne istraživačke aktivnosti projekta su analiza zakonodavnog okvira i strateško – planskog okvira i analiza prethodnih saznanja o utjecajima klimatskih promjena na poljoprivredu s naglaskom na promjene vezane uz vodne resurse na razini Europske unije i u Republici Hrvatskoj. Detaljno se obrađuju tri pilot područja – Zadar i okolica, Blatsko polje na Korčuli i Vransko jezero na Cresu. Temeljem nalaza istraživanja pripremljene su mjere prilagodbe klimatskim promjenama stanja vodnih resursa za sektor poljoprivrede.

Share:
Skip to content