logo

Trajanje projekta: 2012. – 2013.

Partneri: Klub članova “Selo”, Zagreb i Institut za međunarodne odnose, IRMO, Zagreb

Voditelj projekta: dr. sc. Damir Demonja

Institut za međunarodne odnose bio je do-organizator Trećeg međunarodnog kongresa o ruralnom turizmu, pod nazivom “Ruralni turizam – pokretač održivog razvoja”, koji je održan u Osijeku, od 23. do 26. svibnja 2012. godine. Dr. sc. Sanja Tišma, ravnateljica Instituta, i dr. sc. Demonja, viši znanstveni suradnik, bili su članovi Znanstvenog i Organizacijskog odbora Kongresa, a dr. sc. Demonja je, temeljem prijedloga hrvatskih znanstvenika koji se bave problematikom ruralnog turizma, obnašao i funkciju Predsjednika Znanstvenog odbora Kongresa. Na Kongresu je sudjelovalo više od 200 sudionika iz 12 država, koji su predstavili 120 poglavito znanstvenih, ali i stručnih radova kroz četiri sekcije: “Ruralni razvoj, financiranje i međunarodna suradnja”, “Kreiranje i distribucija proizvoda ruralnog turizma”, “Turizam uz vode i rijeke i na rijekama i vodama”, “Posebni oblici ruralnog turizma” i “Baština u turizmu”. Teme izložene na Kongresu izabrane su i kao vodilje za buduću izradu potrebne posebne strategije razvoja ruralnog turizma Hrvatske, o čemu se raspravljalo i na uvodnom okruglom stolu “Quo vadis europski ruralni turizam?”, koja je održana u okviru Kongresa. Slijedom predstavljenih znanstvenih i stručnih radova, okruglog stola i radionica, doneseni su i Zaključci, koji su dostupni na poveznici. Jedan od konkretnih rezultata Kongresa je i Knjiga sažetaka/Book of Abstracts, čiji izdavači su Institut za međunarodne odnose i Klub članova “Selo”, a do kraja 2013. godine planirano je izdavanje Zbornika znanstvenih radova, koji će biti međunarodno recenzirani, a čiji do-izdavač će, također, biti IRMO.

Share:
Skip to content