Trajanje projekta: 02./2008. – 04./2008.

Naručitelj: Zagorska razvojna agencija (ZARA)

Izvor financiranja: EC INTERREG IIIA, Program Partnerstvo Slovenija-Mađarska-Hrvatska

Partner: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Prilagodbom slovenske metodologije analizirati svijest poduzeća u vezi zapošljavanja mladih u hrvatskom kontekstu:

  • Prikupljanje i analiza empirijskih podataka na uzorku od 200 poduzeća, 200 obrazovnih institucija i na podacima o 1000 srednjoškolaca i mladih nezaposlenih osoba koje traže prvo zaposlenje.
  • Detaljna analiza osviještenosti poduzeća u Krapinsko-zagorskoj županiji i gradu Labinu u vezi zapošljavanja mladih.
  • Izrada detaljnog izvješća i analize postojećih mehanizama podrške i mjera za zapošljavanje mladih u Krapinsko-zagorskoj županiji i gradu Labinu.
  • Izrada detaljnog izvještaja i analiza integracije poduzetništva i poduzetničkog razmišljanja u formalnom obrazovanju.
  • Izrada detaljnog izvješća i analize potreba i očekivanja mladih ljudi Krapinsko-zagorske županije i grada Labina u pogledu njihova zapošljavanja.
  • Obuka članova Jedinice za provedbu projekta, korisnika projekta i ključnih dionika u Krapinsko-zagorskoj županiji, odnosno Grada Labina za provedbu sličnih analiza budućih aktivnosti / projekata.

Vrsta usluga

  • Istraživanja i analiza postojećih svijesti među poduzećima Krapinsko-zagorske županije i grada Labina u vezi zapošljavanje mladih.
  • Analiza trenutne podrške mehanizama i mjera za zapošljavanje mladih u Krapinsko-zagorskoj županiji i gradu Labinu.
  • Identificiranje i analiza integracije poduzetništva i poduzetničkog razmišljanja unutar formalnog obrazovanja.
  • Analiza potreba i očekivanja mladog stanovništva u Krapinsko- zagorskoj županiji i gradu Labinu u pogledu njihova zapošljavanja.
Share:
Skip to content