logo

Trajanje projekta: 4./2018. – 12./2019.

Naručitelj: ISTARSKA RAZVOJNA AGENCIJA za projekt Interreg Adrion Programa

Voditelj projekta: dr. sc. Sanja Tišma

Kroz projekt „QNeST“ (Quality Network on Sustainable Tourism) provedena su znanstvena istraživanja vezano za temu održivog turizma općenito te ocjene stanja i potencijala za razvoj održivog turizma u Istarskoj županiji. Cilj projekta bio je priprema analitičke osnove za izradu Jadransko-jonske integrirane strategije razvoja održivog turizma te uvođenje sustava brendiranja za proizvode vezane za održivi turizam. Svrha projekta je doprinos poboljšanju životnog standarda ljudi u području projekta. Kroz projekt je provedena detaljna analiza stanja vezano za razvoj održivog turizma u Hrvatskoj, Italiji, Sloveniji, Grčkoj, Crnoj Gori i Albaniji. Analizirale su se četiri ključne komponente: okoliš, kultura, zdravlje i gastronomija. Temeljem dobivenih rezultata analiza te intervjua sa lokalnim dionicima u svim zemljama uključenim u projekt pripremljena je cjelokupna dokumentacija za brendiranje održivog turizma Jadransko-jonske regije.

Broj projekta: IRMO 2018 RN 50-30

Share:
Skip to content